Na enkele dagen te zijn begonnen aan zijn termijn als waarnemend hoofd van de Office of “the Comptroller of the Currency”, gaf Brian Brooks in gesprek met Cointelegraph aan dat hij hoopt de verouderde systemen te updaten met crypto technologie. Slechts enkele maanden terug kwam hij naar de OCC vanuit een leidinggevende rol binnen het juridisch team van Coinbase.

Dat geeft dus al grotendeels aan op welke gebieden volgens hem verbeteringen doorgevoerd moeten worden. Brooks nam de leiding bij de OCC over binnen 7 weken tijd na vertrek van Joseph Otting. Brooks merkte een verandering in de zee op, betreffende de rol van crypto in gesprekken gevoerd te Washington D.C. De overheid is nieuwsgierig en dat verklaart waarschijnlijk de reden van Brooks aanwezigheid.

COVID-19 en een verouderde infrastructuur

Het nieuwe coronavirus, de daaropvolgende vlucht om op afstand te werken en digitale afhandeling, heeft de behoefte naar fintech sterk verhoogd. Dit heeft geresulteerd in constante gesprekken in het Congres en eveneens tussen toezichthouders. Dit was met name duidelijk merkbaar tijdens de vertraagde directe COVID-19 hulpbetalingen. Zoals beschreven door Brooks, moesten banken, met het vertrouwen op een verouderd systeem, hulpbetalingen uitgeven.

Alhoewel Brooks onder de indruk was van de grootte van het initiatief, was het duidelijk dat dit niet nog een keer hoeft te gebeuren. Brooks gaf aan dat de banken een heldhaftige daad gepleegd hebben door te proberen hulpbetalingen uit te geven en uiteindelijk zijn zij er ook in geslaagd. Maar de banken hebben geprobeerd het te doen middels een toegangsweg welke gedraaid wordt door de “Small Business Administration”.

Deze toegangsweg was in de jaren ’80 opgezet middels COBOL, Engels gebaseerde computerprogrammeer taal. De gepensioneerde programmeurs die destijds gewerkt hadden aan het systeem, moesten teruggehaald worden om de bugs aan te pakken. Het systeem was onhandig om mee te werken. Specifieke updates geïnspireerd door Brooks z’n tijd in de crypto, betroffen digitale valuta van centrale banken, digitale identiteitsverificatie en het vooruitzicht XRP als hulpmiddel te gebruiken.

Brooks gaf aan dat wat hij van zijn vrienden in de crypto gemeenschap vernomen had. Het ging om een voorstelling van de toekomst, welke Brooks beschreef, waarin je niet hoeft te vertrouwen op losse aan elkaar geplakte delen. Een bank die verouderde technologie gebruikt, kan geen KYC toepassen om de cliënt die komt lenen, te onderschrijven. Omdat de cliënt geen verouderde cliënt is.

Brooks ging door met zijn voorstelling waarbij hij aangaf dat als je in plaats van die losse onderdelen, hulp kunt bieden middels Ripple. Of via een bepaalde soort stablecoin of iets dergelijks. Stel je voor dat de digitale valuta van centrale banken reeds geïmplementeerd was en dit langs een blockchain meteen gedistribueerd kon worden, ging Brooks verder.

Hij legde tevens uit dat de economie gestoeld is op een financiële infrastructuur, waarbij hij uitweidde naar zij die niet tot dat van de bank horen. Hij zei dat een groot deel van de financiële infrastructuur verouderd is. En dat het ontworpen was voor bepaalde zaken voor bepaalde mensen. En eigenlijk zijn bepaalde mensen achtergelaten betreffende de recente ontwikkelingen.

Technologie voor gelijkheid

Gedurende zijn tijd bij de OCC, hoopt Brooks in bredere zin dat de technologie financiële diensten uitbreidt naar mensen die traditioneel erbuiten gebleven zijn. Hij gaf aan dat hij en zijn team zeker willen zijn van hun handvest. Dat het evolutionair genoeg is om nieuwe innovaties te accommoderen en dat het breed genoeg is om eenieder te dienen. Hij doelde hiermee erop dat het dus niet alleen voor de rijken is en dat technologie een zeer belangrijke rol hierbij kan spelen.

Hierbij dacht hij specifiek aan DeFi als een manier om de lasten van leningen te verschuiven van een centraal budget dat verkregen wordt uit belastinggelden. Hij ging in op wat hij geleerd had bij Coinbase ten aanzien van DeFi. Opnieuw maakte hij een voorstelling van de toekomst waarbij hij schetst dat de leningen niet langer noodzakelijkerwijs door belastinggelden worden gefinancierd. Hij schetste een voorstelling waarbij micro leningen afgesloten kunnen worden op een manier zoals dat van crowdfunding.

Dat is het heel idee achter DeFi tot een bepaald punt als heel veel mensen met kleine beetjes kunnen participeren. En de mensen die het nodig hebben, kunnen dan ervan profiteren. Zijn idee heeft aardig wat kritiek aangetrokken, zoals van congresvrouw Maxine Waters (D-CA), voorzitter van de House Financial Services Committee. Zij stelde een vernietigend aanklacht op, betreffende de ambities van Brook voor het verminderen van rapportagevereisten, als te zijn aantasting van consumentenbescherming.

Waters gaf aan dat het een schande is dat het nieuwe Waarnemend Controleur Brian Brooks reeds op zijn eerste dag in de voetsporen treedt van Controleur Otting. Laatstgenoemde werkt ook aan het ondermijnen van de consumentenbescherming gedurende een pandemie, vervolgde Waters. Eerder in deze maand, bracht Otting zijn regel uit om de Community Reinvestment Act te verwijderen en nu gaat Brooks door ermee, legde Waters verder uit.

De rol van de overheid bij crypto

Water en Brooks hebben zeer zeker verschillende filosofieën. Doch in gesprek met Cointelegraph liet Brooks weten bewondering te hebben voor het leiderschap van Waters. Echter pleitte Brooks wel voor een overheid die eerder standaarden vaststelt, dan eentje die zelf de teugels van de technologie in handen heeft.

Hij gaf aan persoonlijk de mening te zijn toegedaan dat in de wereld va crypto valuta, de rol van de overheid bijzonder sterk is. Zoals bij het standaardiseren van audits, standaardiseren van reserves, standaarden betreffende kennisgeving van opnamen voor uitgevers van stablecoins. En de netwerken die stablecoins genereren.

Brooks geeft aan de mening toegedaan te zijn dat het evenmin logisch is dat de overheid zelf een blockchain zou moeten ontwikkelen. Of de technologie voor een bepaalde cryptovaluta. Dan dat de overheid Amazon of Google, de belangrijkste fundamenten van het internet zou moeten draaien.

Brooks gaf een voorbeeld van topprioriteit bezorgdheden. Hij gaf aan dat de OCC snel onder zijn toezicht een standpunt zal innemen ten aanzien van nationale banken als geschikte bewaarders van crypto valuta. De voorzitter van de Commodities Futures Trading Commission, Heath Tarbert, pleitte voor een gelijkwaardige hoogwaardige relatie tussen toezichthouders en bedrijven. In het bijzonder crypto, met de bedoeling innovatie te stimuleren.

Coinbase en de OCC

Maanden voordat Brooks deel uitmaakte van de juridische afdeling van Coinbase, was het bedrijf naar verluidt aan het bemiddelen bij de OCC om zich te registreren als bank. Brooks was bijna 10 jaar geleden bij OneWest collega’s met Otting, zijn voorganger bij de OCC.