Jonathan Gould, Senior Deputy Comptroller en Senior Counsel, schreef in een openbare brief, gedateerd 22 juli dat elke nationale bank de unieke cryptografische sleutels voor een cryptocurrency portemonnee kan bewaren. Hiermee is de weg vrijgemaakt voor nationale Amerikaanse banken om digitale activa van hun cliënten te bewaren. Een markante ontwikkeling voor de cryptocurrency industrie wordt gemarkeerd door de brief.

Eerder was het bewaren van cryptovaluta alleen weggelegd voor specialistische bedrijven zoals Coinbase. En daarvoor was er gewoonlijk een staatslicentie nodig, zoals een trustcharter, om de dienst aan grote investeerders aan te bieden. Nu kunnen grote, gereguleerde financiële instellingen, die al soortgelijke bewaringsdiensten, voor aandeelhouderscertificaten en dergelijke, bieden aan hun klanten meedoen aan de concurrentie.

De brief die, naar het schijnt gericht is naar een onbekende bank of soortgelijke instelling, merkt op dat banken extra beveiligde bewaardiensten mag bieden dan de bestaande. En dat zowel cliënten als investeringsadviseurs de wens mogen hebben, gebruik te willen maken van diensten van gereguleerde bewaarnemers. Dit om de zekerheid te hebben dat zij hun privé sleutels niet kwijtraken en zo ook de toegang tot hun financiën niet kwijtraken.

Verder stond er in de brief dat bewaardiensten voor cryptovaluta in diverse aspecten zou verschillen van andere bewaardiensten. In de brief werd verwezen naar de noodzaak voor digitale portemonnees, omdat deze bestaan op de blockchain en niet fysiek. Verder werd ook aangegeven dat de OCC onderkent dat, terwijl financiële markten steeds meer technischer worden, waarschijnlijk de noodzaak voor banken en andere dienstverleners om nieuwe technologie te benutten, steeds groter zal worden.

En dat banken en andere dienstverleners ook innovatieve manieren benutten, om te zorgen voor traditionele dienstverlening, vanwege de klanten, zoals aangegeven in de brief. In de brief staat ook dat banken zowel fiduciaire als niet-fiduciaire bewaardiensten kunnen aanbieden. Bovendien is specifiek in de brief opgenomen dat banken die zich zullen begeven op het crypto gebied, hun activiteiten moeten ontwikkelen en invoeren met een gezond risicobeheer.

Dit moet in lijn zijn met de algemene businessplannen en strategieën van de banken. Brian Brooks leidt momenteel de OCC, voormalig bestuurslid van Coinbase die eerder dit jaar bij de toezichthouder kwam. Vanaf het begin van de zomer is Brooks aangesteld als Acting Comptroller. Hij heeft al enkele hervormingen voorgesteld die voordelig zullen uitvallen voor cryptobedrijven.

Aanvullend ook een nationaal betalingscharter welke het mogelijk maakt voor crypto startups om de aanpak per staat te omzeilen. Het gaat in deze om het verkrijgen van vergunningen voor het aanbieden van geldtransactie diensten. De brief van woensdag bevestigt het standpunt van de OCC opnieuw dat nationale banken toegestane bankdiensten mogen aanbieden. Banken mogen deze diensten bieden aan elke wettige business die zij kiezen.

Dit geldt ook voor cryptovaluta bedrijven, zolang zij de risico’s effectief beheersen en voldoen aan de toegepaste wetten. Een voorbeeld van zo een nationale bank is JP Morgan, die bankdiensten verleent aan cryptobedrijven. Eerder dit jaar heeft JP Morgan diensten verleent aan Coinbase en Gemini. Echter, Amerikaanse banken zijn net als hun tegenhangers in het buitenland over het algemeen terughoudend om de crypto industrie te dienen. Banken zien uitwisselingen en andere startups als risico’s voor hun reputatie en voldoen aan regels.