Het woord Bitcoin is niet meer weg te denken binnen de wereld van cryptocurrencies en is dat wel logisch: Bitcoin was namelijk de eerste cryptocurrency welke geїntroduceerd werd en daarna snel de financiёle wereld begon over te nemen. Dat kwam bij velen in het begin als een schok over omdat men nooit gedacht had dat deze vorm van geld zonder enige vorm van fysieke dekking (goud, ontroerend goed) toch zo snel in waarde zou stijgen.

Bitcoin is een creatie met een diepliggende gedachte

Het begon alles met de gedachte dat het mogelijk moest zijn om geheel vrij van de gangbare systemen van de financiële wereld, toch een veilige vorm van betalen te creëren. Vast stond het van begins af aan, dat er geen banken er aan te pas moesten komen en de controle van alle transacties en de waarde in handen van het collectief moesten liggen. Het collectief wordt ook wel de blockchain genoemd en wordt gevormd door een gigantisch netwerk van computers die allemaal voor een klein deel bijdragen aan de kracht van het netwerk. De controle van Bitcoin is dus verdeeld over computernetwerk verspreidt over de hele wereld. Dat maakt het ook onmogelijk voor hackers om in het systeem te komen omdat ze tegenover een overmacht van “computerpower” zullen komen te staan. Dat is ook een groot voordeel van Bitcoin omdat de veiligheid van elke investering zo gegarandeerd is. Met behulp van de blockchain is het mogelijk voor een ieder om controles uit te voeren en maakt dit het heel betalingssysteem dus ongevoelig voor fraude.

De kracht van Bitcoin wordt steeds meer geaccepteerd

Het voordeel van Bitcoin is, dat al een gevestigde naam is binnen de financiёle wereld en zo wereldwijd steeds meer als betaalmiddel wordt geaccepteerd. Alle transacties vinden plaats op een “one to one” basis en houdt dat zo een beetje in dat er geen sprake is van een tussenpartij. Voorts zijn alle transacties onomkeerbaar en ben je er dus zeker van dat alle betalingen wel goed terecht komen. Dubbel uitgeven is er ook niet bij omdat middels de blockchain alles in de gaten wordt gehouden.  Het digitaal karakter van Bitcoin is ook van belang om de privacy te waarborgen van alle deelnemers. Niemand komt dus van elkaar de persoonsgegevens te weten en wordt deze wijze van betalen dus als uitermate veilig beschouwd.

Bijzonder is het ook dat de openheid van het systeem er ook voor gezorgd heeft dat er meerdere cryptocurrencies de kop hebben opgestoken. Dit heeft allemaal te maken met de ontwerpcode die door handige partijen kan worden opgezocht, verandert en vervolgens als een alternatief van Bitcoin aangeboden worden.  Dit vormt echter geen probleem voor Bitcoin omdat het naadloos aansluit op de doelstelling van de munt: het creëren van een digitaal betalingswijze die toegankelijk is voor een ieder en ook nog mogelijk maakt om zonder enig toezicht van een bank of andere financiële organisatie te opereren.