De term ‘bear market’ verwijst naar een negatieve trend in de prijzen van een markt. Het wordt niet alleen veel gebruikt in de cryptografische markt, maar ook op de traditionele markten, zoals de aandelen-, obligatie-, vastgoed- en grondstoffenmarkten.

Over het algemeen verwijst een bear market naar een sterke neerwaartse trend in de markt die een aanzienlijke prijsdaling in een relatief korte periode met zich meebrengt. In vergelijking met de traditionele markten zijn de cryptocurrencymarkten kleiner en dus bewegelijker. Daarom is het vrij gebruikelijk om sterkere en langdurige crypto ‘bear markets’ te zien, waar 85% prijsdalingen niet zo uitzonderlijk zijn.

In traditionele markten zeggen sommigen dat een bearmarket wordt aangegeven wanneer een prijsdaling van 20% plaatsvindt binnen een periode van 60 dagen. Deze daling is typisch het gevolg van het pessimisme van de beleggers dat verband houdt met een verlies aan vertrouwen in de algemene prestaties van de marktprijzen en -indexen. Als reactie op het pessimistische marktsentiment beginnen beleggers hun aandelen te verkopen, wat de dalende koersen verder beïnvloedt en vaak leidt tot koersdalingen.

Hoewel een daling van de marktprijzen met 20% als normaal wordt beschouwd in een ‘bearish trend’ (begin van een neerwaartse trend), zijn de meeste tekenen van een bear market niet zo duidelijk. Handelaren en analisten gebruiken talrijke instrumenten en systemen om ‘bearish’ signalen en trends te herkennen.

Bear Markets vs. Bull Markets

Het tegenovergestelde van een bear market is een bull market, die ontstaat als investeerders zich optimistisch voelen. Stijgende prijzen (bullish trend) zorgen voor een positief marktsentiment en naarmate handelaren meer vertrouwen krijgen, hebben ze de neiging om meer en meer te investeren, waardoor de prijzen verder stijgen.

Economen zeggen dat er tussen 1929 en 2014 25 bull markets en 25 bear markets zijn geweest in de VS. Het gemiddelde verlies op de bear market was -35%, terwijl de gemiddelde stijging op de bull market ruwweg +104% was. Deze trends weerspiegelen hoe het marktmomentum de voortdurende prijsstijgingen (op bullmarkets) en dalingen (op de bearmarkets) in stand houdt.