De Chinese Communistische Partij heeft blockchain geïdentificeerd als sleutelinstrument voor zijn innovatie van landelijke maatschappelijke dienstverlening. Het Algemeen Bureau van het Centraal Comité van de Communistische Partij van China en het Algemeen Bureau van de Staatsraad hebben op 25 augustus een lang beleidsstuk uitgegeven. Het begeleidt regionale afdelingen bij het hervormen en verbeteren van China’s sociale bijstandssysteem.

Ogenschijnlijk weerspiegelt het document een menscentrale aanpak in het licht van het 19e Nationale Congres van de Partij. Daarbij bevat het document een alomvattende strategie voor het bieden van elementaire sociale bescherming en diensten, noodhulp en distributie van middelen. Belangrijk bij deze visie zijn de rollen die gespeeld worden door moderne technologie en digitalisering.

Deze worden aangekaart door de Partij over het geheel document en geanalyseerd in een sectie toegewijd aan gedecentraliseerde hervormingen. Deze sectie handelt over ambtenaren, ondernemingen, instellingen, kleine massaorganisaties en maatschappelijke organisaties. Aan hen is gevraagd te rapporteren naar ambtenaren op nationaal niveau, als zij voor problemen komen te staan bij het bieden van basisondersteuning en hulp aan lokale gemeenschappen.

Om ervoor te zorgen dat het gaat werken, merkt de Partij op dat het geleidelijk werkt aan het opzetten van landelijke connectiviteit en het digitaliseren van socialezekerheidsstelsels. De strategische visie van de Partij is om blockchain technologie te gebruiken, artificiële intelligentie, big data en 5G in voorzieningen voor sociale bijstand.

De Partij wil vertrouwen op een nationaal systeem voor het delen en uitwisselen van data. En om zijn database en informatiemanagement te verbeteren voor sociale bijstand uitgevoerd door overheidsdepartementen en andere regionale organisaties. Blockchain technologie en andere innovaties bewijzen een consistente hoeksteen voor het beleid van China.

Op 24 augustus nog berichtte Cointelegraph dat Huawei en de gemeentelijke overheid van Peking gezamenlijk een blockchain-directory ontwikkeld voor gebruik in stedelijk bestuur. De gemeentelijke overheid van Peking verwacht dat de doorsnee burger direct voordeel zal hebben aan de nieuwe infrastructuur. Deze integreert blockchain technologie met het “smart city” strategisch raamwerk.

Tegelijkertijd hebben ontwikkelaars, die werken aan China’s landelijk blockchain project Blockchain Service Network, deze week bevestigd dat er plannen zijn om stablecoins te integreren als betaalmiddel voor diensten binnen het enterprise blockchain-ecosysteem.

De testdraai voor de aanstaande digitale valuta van de People’s Bank of China is uitgevoerd bij kleine transacties in de kleinhandel in Peking, evenals in de provincies Tianjin en Hebei.