Het aantal mensen dat grote banken vertrouwt, is sinds 2017 drastisch gedaald, terwijl de ondersteuning voor Bitcoin is geëxplodeerd – millennials lopen voorop.

De resultaten van het onderzoek zijn al binnen. En er is een gelijke verdeling over de kwestie van vertrouwen: Bitcoin (BTC) of grote banken. De afgelopen drie jaren is er veel verandering gekomen in de houding naar deze kwestie toe.

 

Wie vertrouwt op Bitcoin?

The Tokenist ondervroeg 4.852 respondenten in 17 landen over hun houding ten opzichte van Bitcoin. Hij vergeleek zijn bevindingen ook met de antwoorden van eerdere soortgelijke onderzoeken. Hierdoor kon het observeren hoe deze attitudes in de loop van de tijd veranderden.

 

De wind is aan het veranderen

Het gaat niet alleen om de gelijke verdeling, maar om de millennials, die hebben de neiging om meer vertrouwen te tonen in Bitcoin. Wat het interessanter maakt, is de verandering hierin sinds 2017. Toen was slechts 18% voor Bitcoin versus 82%, die eerder voor de grote banken ging. Ook in de duizendjarige groep zag de splitsing er ongunstig uit met 27/73.

Opgemerkt moet worden dat men zou verwachten dat de respondenten van The Tokenist-enquête scheef naar Bitcoin zouden gaan. Hetzelfde gold echter voor de baseline-onderzoeken.

Het is misschien eerlijk om te speculeren dat deze verandering in de tijdgeest zich zal vertalen in groei binnen de crypto-industrie.