Vraagt u zich af of overheden Bitcoin moeten reguleren? Zo ja, dan volgen hier de
mogelijke positieve en negatieve gevolgen van overheidsvoorschriften.

Een veelgehoord argument is dat Bitcoin veiliger wordt als het gereguleerd wordt. Maar
het basisprincipe van Bitcoin is dat het ongereguleerd en gedecentraliseerd moet zijn.
Regeringen over de hele wereld hebben echter hun bezorgdheid geuit over dit
grondbeginsel. De regulering van cryptovaluta heeft de belangstelling getrokken van
verschillende regelgevers over de hele wereld.

Zo heeft de regering van president Biden wetsvoorstellen gedaan om de markt voor
cryptovaluta te reguleren. De Amerikaanse Federal Reserve en de Security Exchange
Commission hebben ook hun bezorgdheid geuit over het ontbreken van regelgeving
voor cryptovaluta.

Het reguleren van de cryptovalutamarkt zou belastingontduiking en
cryptovalutamisdrijven een halt kunnen toeroepen. Het zou ook potentiële investeringen
zoals op crypto gebaseerde ETF’s en stabiele muntregulering kunnen beperken. Maar
veel mensen haasten zich naar platforms zoals immediate-edge.co/nl/ om hun
handelsvaardigheden te verbeteren. Het gebrek aan beperkingen in combinatie met
decentralisatie is dus de belangrijkste aantrekkingskracht van deze cryptomunt.

Positieve effecten van Bitcoin-regelgeving

Decentralisatie en anonimiteit zijn ongetwijfeld de belangrijkste drijfveren van deze
virtuele munt. Daarom is het ontbreken van een gecentraliseerde regelgevende macht
in tegenspraak met het basisidee van gecentraliseerde regelgeving. En dat is precies
de reden waarom Bitcoin en andere virtuele valuta misdaden als het witwassen van
geld vergemakkelijken. Daarom suggereren sommige beleidsdeskundigen dat
regeringen wereldwijd Bitcoin zouden moeten gaan reguleren.

Bitcoin-regelgeving kan tot voorspelbare reacties leiden onmiddellijk nadat regeringen
beginnen met de tenuitvoerlegging ervan. Overheidsvoorschriften kunnen bijvoorbeeld
de handelswaarde van Bitcoin onderdrukken. En dit verklaart waarom de cryptomarkt
daalde toen China Bitcoin-transacties verbood.

Maar sommige experts merken op dat overheidsregulering de cryptomarkt op lange
termijn zou kunnen stabiliseren. Het zou ook de risico’s van beleggingen in deze digitale
activa kunnen verminderen. Ook zou het reguleren van Bitcoin de cryptomarkt veiliger
kunnen maken.

Hoewel Bitcoin hoogstwaarschijnlijk een riskante belegging zal blijven, zelfs met
overheidsregulering, kunnen beleggers er wel door worden beschermd. Dat komt omdat
de cryptomarkt niet met dezelfde mate van manipulatie van buitenaf te maken krijgt. Al
met al zou de Bitcoin-regulering goed kunnen zijn voor mensen die in deze digitale

munt willen investeren. En een veiligere cryptomarkt zal het vertrouwen van het publiek
vergroten en de prijs van Bitcoin doen stijgen.

Nadelige effecten van Bitcoin-regelgeving

Satoshi Nakamoto wilde dat Bitcoin tussenpersonen zoals overheden en banken zou
weren uit dagelijkse financiële transacties. En dat is een centraal principe van Bitcoin,
waarvan het hoofddoel is om gebruikers in staat te stellen hun financiën te beheren
zonder dat er iemand op hen let. In het ideale geval ontneemt Bitcoin de macht aan
grote bedrijven en banken. Daarom komt Bitcoin-regulering neer op inmenging in het
kernbeginsel ervan.

Ook zou het reguleren van deze cryptomunt innovatie kunnen schaden. Veel mensen
geloven in de blockchain-technologie vanwege het succesvolle gebruik ervan in het
Bitcoin-netwerk. Idealiter hebben deze technologie en Bitcoin de gedecentraliseerde
financiële sector vergemakkelijkt.

Vandaag de dag zijn sommige bedrijven en startups afhankelijk van Bitcoin en de
onderliggende blockchaintechnologie. Dergelijke startups hebben dus geen kapitaal
nodig om gecentraliseerde infrastructuur en netwerken op te bouwen. Bovendien
maken Bitcoin en blockchain flexibele fondsenwervingsmodellen mogelijk.

Cryptovalutabedrijven halen nu sneller geld op zonder zich aan ingewikkelde wetten te
houden. Particuliere beleggers investeren ook in projecten op basis van Bitcoin zonder
moeite te hebben om kapitaal van conventionele geldschieters te verkrijgen. Daarom
zal het reguleren van Bitcoin de innovaties rond deze virtuele munt en de onderliggende
technologie beperken.

Slotopmerkingen

Bitcoin reguleren gaat in tegen het basisprincipe ervan. Satoshi Nakamoto wilde dat de
wereld een munteenheid of financieel systeem zou hebben dat geen banken of
regeringen nodig zou hebben om te functioneren. Bitcoin heeft ook een mondiaal
karakter, wat betekent dat geen enkele regering het kan reguleren. China heeft
bijvoorbeeld Bitcoin-transacties verboden, terwijl El Salvador dezelfde digitale munt als
wettig betaalmiddel heeft omarmd. Bovendien kunnen mensen Bitcoin verhandelen op
digitale platforms, zelfs als hun land het verbiedt. Het zal dus moeilijk zijn voor
overheden om Bitcoin te reguleren, want Satoshi voorzag deze mogelijkheid en hield er
rekening mee toen hij deze digitale munt ontwikkelde.