Tijdens een interview met Jeremy Allaire van Circle, praat voormalig minister van Financiën, Lawrence H. Summers, over de mogelijkheden van crypto om moderne betaalsystemen op te lappen. Summers had het in het bijzonder over de enorme problemen met de verwerking van wereldwijde betalingen.

Alles met mate

Summers beschreef zichzelf als iemand die zit tussen de groepen van Bitcoin-evangelisten en hoge traditionalisten. Hij was toch voorzichtig met zichzelf plaatsen in de groep van meer extreme gevallen in het gebruik van crypto. Verder verwierp hij specifiek de argumenten die normaal zijn bij crypto betreffende monetaire ineenstorting, teweeggebracht door kwantitatieve versoepeling. Tevens verwierp Summer de argumenten voor de noodzaak voor handhaving van privétransacties.

Summers legde uit dat hij over bestaande valuta niet leest dat die op weg zijn om losgeslagen te worden. Dit met betrekking tot crypto. Ten aanzien van de handhaving van privétransacties leek hij vrede hiermee te hebben. Aangaande dit punt, legde Summers uit dat na verloop van tijd regeringen minder financiële privacy zullen willen. En zij zullen er ook in slagen te krijgen wat zij willen.

Echter verwees Summers naar enkele voorbeelden van duidelijke drempels binnen het wereldwijde systeem. Een van de voorbeelden was het verzenden van geld naar zijn zoon die in het buitenland studeert. Een ander voorbeeld is, de USD 3 kosten bij de geldautomaten. Summers is van mening dat de reden voor de innovatie zal liggen in het feit dat er een belachelijke mate van wrijving bestaat in de wereld van vandaag, betreffende het doen van behoorlijk complexe dingen.

Summers vindt dat de wrijving niet alleen komt vanuit de hebzucht van tussenpersonen. Alhoewel er hebzucht aanwezig is bij de tussenpersonen. Het komt door de verschillende moeilijkheden en uitdagingen gepaard gaande met wederzijds vertrouwen.

Het ministerie van Financiën van de V.S. en crypto

Onder het bewind van president Clinton, was Summers minister van Financiën. Momenteel is hij docent aan de Universiteit van Harvard. In recente onthullingen in het boek van John Bolton, is aangegeven dat president Trump de huidige minister van Financiën de opdracht geeft achter Bitcoin aan te gaan. Ondanks deze onthulling, is de verhouding tussen het departement en crypto een ingewikkelde.

De OCC is een afdeling van het ministerie van Financiën met de opdracht, banken te reguleren. De OCC heeft recentelijk nieuw management verwelkomt, afkomstig van de leiding van het juridisch team van Coinbase.