Bij het horen van het woordje “minen” denkt men gelijk aan het werken in een stoffige mijn onder het spaarzaam licht van een koplamp. Gelukkig is er daar helemaal geen sprake van bij Bitcoin minen en gaat het hier puur om de rekenkracht van computers welke er gebruikt wordt. Dat is veel eenvoudiger gezegd dan gedaan en vertoont het minen nu weinig overeenkomsten met wat er in de beginjaren gedaan kon worden.De moderne miner heeft een namelijk een krachtige computer ter beschikking en vergt het aardig wat rekenwerk om aan de nodige Bitcoins te komen.

Het minen is nu voorbehouden aan speciale groepen

In het verleden was het mogelijk om al met een relatief eenvoudige computer Bitcoins te mijnen en kwam dat door de beschikbaarheid van de verschillende codes. Er is namelijk in het begin bij het opzetten van het syteem ervoor gezorgd dat er maximaal 21 miljoen Bitcoins uitgegeven zullen worden. Deze hoeveelheid moet in 2140 dus geheel uitgegeven zijn en zorgt dit ervoor dat het minen ook steeds meer vereist.  Maar om even duidelijk te zijn: bij het minen wordt er niet gezocht naar Bitcoins zelf, maar worden er diensten geleverd aan de blockchain. Alle data dient namelijk verwerkt en opgeslagen te worden en stelt zo een bitcoinminer dus de computerkracht ter beschikking om alles in blokken plaats te laten vinden. Verder draagt de bijdrage van de miner ook bij aan de veiligheid van het systeem. Als ruil voor deze bewezen diensten wordt er dan ook 12.5 Bitcoin toegekend per berekend blok.

Je dient wel eerst te bewijzen dat er werk is verricht

Proof of Work heet dat en dient elk blok door een computer geverifieerd te worden. Daar zijn er speciale algoritmes voor en vergt dat wel veel van de computer. Er wordt daarom steeds meer een professionele aanpak aan gegeven waarbij bedrijven investeren in snelle computers om het minen aan te pakken. De ontvangen Bitcoins zijn ruim voldoende om de gemaakte kosten te dekken en ontvangt zo een miner ook nog alle transactiekosten van zo een blok. Het minen wordt ook ingewikkelder gemaakt door de halvering van de vergoeding om de 4 jaar. Zo al in 2020 de beloning 6.25 Bitcoin bedragen en houdt dit in dat de miner over twee keer zoveel capaciteit zal moeten beschikken om hetzelfde rendement aan bitcoins te halen.

Bitcoin minen mag dus gezien worden als een manier om het systeem in stand te houden en de veiligheid van alle transacties te waarborgen. Dit vereist allemaal een flinke dosis aan computerrekenkracht en worden de miners in de vorm van bitcoins beloont voor het verlenen van hun diensten. Het staat ook vast dat er steeds hogere eisen worden gesteld aan de capaciteit waarover zo een miner moet beschikken.  Het minen is dus voorgehouden aan groepen die flink hebben geїnvesteerd in krachtige computers en het zo mogelijk maken om gebruik te blijven maken van Bitcoin.