Vraagt u zich af hoe mensen Bitcoin waarderen, terwijl het geen intrinsieke waarde
heeft? Als dat zo is, dan is dit hoe men de waarde van Bitcoin bepaalt.

U heeft waarschijnlijk gehoord dat Bitcoin geen intrinsieke waarde heeft. Misschien
heeft dit u ertoe aangezet zich af te vragen wat het waarde geeft. Sinds zijn ontstaan is
deze digitale munt steeds meer waard geworden. Bitcoin bereikte bijvoorbeeld de grens
van $ 1.000 in 2017 en brak dit record met een recordprijs van meer dan $ 65.000 in
2021. Deze enorme groei heeft de aandacht getrokken van beleggers, traders en
regelgevers.

El Salvador is een van de eerste landen die deze munt als wettig betaalmiddel heeft
ingevoerd. Tegelijkertijd heeft China Bitcoin verboden, wat betekent dat mensen het niet
legaal binnen zijn grenzen kunnen gebruiken. Bitcoin Era zal uw handelservaring
echter veel gemakkelijker maken. En dit platform is de enige legale verdeler van deze
virtuele valuta.

Maar Bitcoin blijft wereldwijd aan populariteit, acceptatie en gebruik winnen, ondanks
deze uitdagingen. Tegelijkertijd aarzelen sommige mensen om Bitcoin te aanvaarden of
erin te investeren omdat het een intrinsieke waarde ontbeert.

Intrinsieke waarde begrijpen

Intrinsieke waarde verwijst naar de waarde van een goed zelf. Een voorwerp heeft dus
een intrinsieke waarde als het geen extra bron nodig heeft om zijn waarde te bewijzen.
Zo is de inherente waarde van suiker zoetheid. En deze intrinsieke waarde is de reden
waarom mensen de prijs betalen om het te verwerven.

Mensen aanvaarden fiatgeld als betaling voor diensten en goederen in de moderne
samenleving omdat zij begrijpen dat zij het weer kunnen inruilen om andere diensten of
goederen te verwerven. Ook hebben sommige valuta edelmetalen als zilver en goud als
dekking, vanwege hun intrinsieke waarde.

Vandaag gebruiken de meeste landen fiatvaluta. Een goed is waardevol als mensen het
kunnen ruilen met een ander goed van vergelijkbare waarde. Ook moet het ding zijn
waarde behouden of behouden voor toekomstige handel. En deze waarde stijgt als het
aanbod van het goed beperkt is, omdat de vraag dan ook stijgt.

Bitcoin waarderen

Zoals de meeste fiatvaluta heeft Bitcoin geen dekking van een edel metaal zoals zilver
en goud. Bitcoin heeft dus geen intrinsieke waarde. De meeste fiatvaluta hebben
waarde door de goedkeuring van de regering en het vertrouwen van de mensen.
Daarom wordt geld een gevestigde methode van waarde-uitwisseling in een netwerk als
mensen het vertrouwen. Daarom kunnen mensen vertrouwen hebben in contant geld
als een waarde-uitwisseling, ongeacht wie er achter staat.

En dit verklaart hoe Bitcoin aan waarde wint. Miljoenen mensen vertrouwen op Bitcoin
als beleggings- en ruilmiddel. Vandaag de dag vertrouwen veel traders en miners op
Bitcoin als de leidende digitale valuta wereldwijd. En deze bepalen de waarde of prijs
van deze cryptomunt op basis van het enige principe van vraag en aanbod.

Om het crypto-ecosysteem te begrijpen, moet men de cultuuromslag begrijpen in de
betaalmethoden die Bitcoin en andere virtuele munten in de wereld brengen. Idealiter
vergemakkelijkt Bitcoin de uitwisseling van waarde tussen partijen zonder
tussenpersoon. Vandaag de dag hebben mensen geen bank meer nodig om geld uit
een ander werelddeel te ontvangen. In plaats daarvan kunnen zij probleemloos geld of
waarde ontvangen met Bitcoin. Deze virtuele munteenheid heeft veel voordelen ten
opzichte van traditioneel geld en traditionele betaalmethoden. Bitcoin-transacties zijn
bijvoorbeeld sneller, goedkoper en transparanter. Meer mensen wenden zich dus tot
Bitcoin voor betalingen vanwege de voordelen ervan ten opzichte van conventioneel
geld.

Slotopmerkingen

Monetair beleid, inflatiepercentages en economische groei zijn kenmerkend voor de
waarde van conventionele valuta. Deze zijn echter niet van toepassing op Bitcoin,
omdat geen enkele regering of centrale bank deze digitale munt uitgeeft of ondersteunt.
Omgekeerd zijn vraag en aanbod de belangrijkste factoren die de waarde van Bitcoin
beïnvloeden. De productiekosten, beloningen voor de mijnwerkers, concurrerende
cryptomunten, regelgeving en nieuwe ontwikkelingen beïnvloeden echter de waarde
van Bitcoin. Sinds zijn introductie is Bitcoin steeds zwaarder gaan wegen. En deze
trend kan doorzetten naarmate meer mensen Bitcoin leren kennen en er van houden.